Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.

Triedna učiteľka: Mgr. Barbora Ferencová Vychovávateľka: Mária Namešová