Hodnotenie

Hodnotenie  - Kontrolné práce

100 - 90%  - 1

89 - 75% - 2

74 - 50 % - 3

49 - 30% - 4

29 - 0% - 5

Bodové hodnotenie písomných prác je individuálne a závisí od počtu operácií v jednotlivých úlohách a od náročnosti danej úlohy. 


Hodnotenie - Diktáty 

0 - 2 ch. - 1

3 - 4 ch. - 2

5 - 7 ch. - 3

8 - 10 ch. - 4

11 a viac ch. - 5

Volajte.: +421 917 650 933
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky